Vakti i çuar dëm

Vakti i çuar dëm Gatimi është 'art më vete' dhe si i tillë, ndodh që të dështojë. Ja disa foto të vakteve që nuk u hëngrën kurrë