Të ndryshme, por nëna!

Nënat në këto imazhe tipike paraqesin familje të njohura që shtrihen në glob dhe kalojnë barrierat kulturore dhe gjeografike. Rrobat e tyre dhe stili i flokëve mund të ndryshojnë, por veprimet e tyre janë të ngjashme, duke treguar se dashuria e nënës është universale.