Si australianët po i rezistojnë të nxehtit ekstrem

Australia ka përjetuar dy javë një nxehtësi ekstreme në mbarë vendin. Kjo ka nxitur njerëzit, por edhe kafshët që të freskohen me mjete nga më të ndryshme.