Protesta e opozitës në Tiranë, 26 maj 2018

Protesta e opozitës në Tiranë, 26 maj 2018 (foto Isa Myzyraj)