Prindër të paparë, ja si i bëjnë gjërat më të thjeshta