Pjergulla për t'u mbrojtur nga vapa

Natyrale, apo të ndërtuara nga dora e njeriut. Sidoqoftë, pjergullat janë mënyra më e mirë për t'u mbrojtur nga dielli në verë dhe tepër relaksuese për syrin