Nata e dytë gala e 60 vjetorit të ansamblit popullor

FOTO: LSA