Mont Blanc, mirëqënie mbi nivelin e detit

Qetësi, bukuri, natyrë dhe relak, në emër të mirëqënies, nën kolosin e Alpeve, Mont Blanc.