A më bën një xhiro?

Foto të pabesueshme të krijesave të vogla që qëndrojnë mbi kafshë më të mëdha se vetja. Transporti në natyrë mund të jetë edhe kështu!
Bayern "zbarkon" në Doha
04/01/2018 - 18:38
Të krijosh art nga gjethja
04/01/2018 - 16:08