A më bën një xhiro?

Foto të pabesueshme të krijesave të vogla që qëndrojnë mbi kafshë më të mëdha se vetja. Transporti në natyrë mund të jetë edhe kështu!
Këtu vinë vajzat!
13/04/2018 - 18:08
Jeta para dhe pas martese
10/04/2018 - 20:51