Lehtësimi i masave të Covid-19, shtohet lëvizja në Tiranë

Lehtësimi i masave nga Covid-19 ka bërë që shumë qytetarë të Tiranës të dalin dhe të kryejnë shërbimet dhe të zhvillojnë aktivitetet e tyre. Foto: LSA