Kush nuk do të donte të ecte një herë të vetme në këto ura!

Urat ndërtohen për të plotësuar nevojat e njerëzve, si psh të kalojmë një pengesë të pakalueshme, mbi ujë ose ajër. Arkitektët kanë arritur që t'i shndërrojnë urat në vepra arti. Njihuni me urat të cilat janë një mrekulli e vërtetë e arkitekturës moderne.