Kur të godet fati i keq

Nëse ju duket sikur në jetën tuaj nuk keni fat, mendoni se dikush, diku ka një ditë shumë më të keqe se ti.