Krijohet dora robotike e përhershme

Në Suedi, krijohet "dora robotike e përhershme". Shihni foto galerinë: