Kopshtet e mrekullueshme ku ka vetëm pranverë

Ekzistojnë vende në të cilët dimri nuk vjen kurrë. Jemi sigurisht në zonat më të ngrohta të planetit: Azi, Afrikë, Australi. Këtu natyra është e ‘pa infektuar’, por nuk mungojnë disa kopshte botanike, në të cilat dora e njeriut ka kultivuar dhe koleksionuar më të mirën që bota bimore mund të dhurojë. Rezultati: një kryevepër e bukurisë.