Kafshët me ngjyra unike

Na ka qëlluar shpesh të shohim kafshë me ngjyra e me shenja të ndryshme që na duken interesante. Ekzistojnë mutacione të ndryshme që i bën kafshët normale të duken të jashtëzakonshme. Këto mutacione mund të gjenden edhe në kafshët shtëpiake. Ja disa prej kafshëve me ngjyra unike që rrallë herë i kemi parë...