Kafshët e veçanta

Ka disa lloje maskash që shërbejnë për qëllime të ndryshme. Ato mund të jenë mbrojtëse, për rituale, për zbavitje dhe madje edhe për maskim. Por ne gjetëm një tjetër lloj "maske", lloj që i kanë nga lindja! Këto kafshë me shenja i kemi paraqitur në këtë fotogaleri. Janë vërtetë të veçantë.