Ja si i rezistojnë të nxehtit turistët në Përmet

Turistët duke ecur mbi urën e Katiut, pranë Banjave të Benjës, në Përmet. E ndërtuar në vitin 1700, ura e Katiut është rreth 7 metra e lartë dhe mundëson kalimin për në ujrat termale të Banjave të Benjës. Përvec bregdetit nga veriu në jug, shumë turistë të huaj dhe vendas kanë preferuar edhe zonat malore të Shqipërisë. FOTO: LSA