DSS asiston për riatdhesimet

Ekipi i Shërbimit të Sigurisë Diplomatike (DSS) së Ambasadës Amerikane në Tiranë ndihmoi në udhëtimet e riatdhesimit duke bashkëpunuar me zyrtarët e sigurisë në aeroport, përfaqësuesit e kompanive ajrore dhe Policinë Shqiptare të Kufirit dhe Emigracionit.