Artisti që kthen mbeturinat në vepër arti

Dominique, artisti që mbledh mbeturinat dhe i kthen ato në vepra të vërteta,ku ai mendoi me këto mbeturina për të kopmozuar një breshkë hawksbill në rrezik të zhdukjes, për të denoncuar dhe për të nxjer në pah dëmët e shkaktuara në planet nga ndotja. Dominique ka vazhduar të bëjë vepra të vogla të artit duke përdorur mbeturinat që mbledh çdo ditë.