Shtypi i Ditës dhe telefonatat në studio me Klodi Karaj (07/01/2020)

07/01/2020 - 13:30