Europa, bota do të ndryshojnë krejt në 10 vitet e ardhme. Po Shqipëria, Kosova?

15/11/2019 - 19:46