Rrudhja e qendrës historike të Tiranës, Bojaxhi: Ka plane të jepen leje për gradaçela të reja

23/10/2018 - 22:00
https://youtu.be/h1dGm9TLjNI
11/04/2019 - 17:28