Roshi: Teatrin e kemi vrarë me kohë sepse kemi qejf të bëjmë diskurse politike

22/05/2020 - 22:01
E ftuar Erida Nelaj
20/02/2018 - 19:08
E ftuar Jonila Godole
19/02/2018 - 18:34
I ftuar Agim Rrapaj
18/02/2018 - 18:57
I ftuar Arjan Harxhi
15/02/2018 - 17:46