Kume: Partitë politike e konsiderojnë ligjin zgjedhor si domen të tyre

14/01/2020 - 20:39