Kume: Me sistemin aktual zgjedhor nuk përfaqësohet vullneti i zgjedhësve

20/05/2020 - 15:15