Kristo: Ismail Qemali më përbashkues se Skënderbeu. Gjigondi: Një pasqyrë që Rama nuk shihet dot

24/01/2019 - 18:21