Krimet e komunizmit, dëshmitë gojore do të ruhen si një arkivë historike

20/11/2018 - 22:37
I ftuar mjeku Grej Malo
12/12/2019 - 08:26
I ftuar Besnik Vathi
11/12/2019 - 14:00