Tërmeti, 16 mbeten po mjekohen ende në spital.

05/12/2019 - 14:36