Irida Haxhi dhe Elda Shabani tregojnë për trajnimin e të rinjve për tu bërë një figurë televizioni

17/04/2019 - 12:29