Universiteti Politeknik i Tiranës ka publikuar listën e studentëve fitues për 7 fakultete.

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI):

FTI_Inxh.ELN-R1-19-20.pdf

FTI_Inxh.INF-R1-19-20.pdf

FTI_Inxh.TLK-R1-19-20.pdf

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE):

FIE-Automatizim-R1-19-20.pdf

FIE-Energjitike-R1-19-20.pdf

FIE-Mekatronike-R1-19-20.pdf

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN):

FIN-Gjeodezi-R1-19-20.pdf

FIN-Hidroteknike-R1-19-20.pdf

FIN-Inxh.Mjedisi-R1-19-20.pdf

FIN-Ndertim-R1-19-20.pdf

Fakulteti I Inxhinierisë Mekanike (FIM):

FIM-Inxh.Ekonomike-R1-19-20.pdf

FIM-Inxh.Materiale-R1-19-20.pdf

FIM-Inxh.Mekanike-R1-19-20.pdf

FIM-Inxh.TekstilMode-R1-19-20.pdf

 Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave (FGJM):

FGJM-Bur.Minerale-R1-19-20.pdf

FGJM-GjeoInformatike-R1-19-20.pdf

FGJM-Gjeologjike-R1-19-20.pdf

FGJM-Gjeomjedis-R1-19-20.pdf

FGJM-NafteGaz-R1-19-20.pdf

 Fakulteti I Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF):

FIMIF-Fizike-R1-.pdf

FIMIF-Matematike-R1.pdf

 Fakulteti I Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU):

FAU-Arkitekture-R1-19-20.pdf

FAU-Urbanistike-R1-19-20..pdf

FAU-AID-R1-19-20.pdf

/Ora News.tv/