“Në bazë të ligjit të 2015 që brenda 6 mujorit të parë ngarkonte me përgjegjësi dhe me detyra zbatuese të gjitha instituticionet për përshtatshmërinë për personat me aftësi të kufizuar, akoma nuk është asgjë,”-tregoi Hysen Muhameti.

Për Hysen Muhametin lëvizja në qytet apo edhe në insitucionet shtetërore është thuajse e pamundur. Edhe pse ligji detyron çdo institucion dhe biznes të krijojë akses për personat me aftësi të kufizuar, duket se në Vlorë ky detyrim nuk ka gjetur zbatim. Në shumicën e rrugëve mungojnë rampat.

Hysen Muhameti: “Në ‘Kosova’ nuk ka akses për personat e kufizuara, nuk ka asgjë ramp. Edhe ato rampa që janë bërë në rrugën transballkanike apo rrugë të tjera më shumë janë jashtë standarteve sesa brenda standerteve të kërkuara. Aty mund të thyesh dhe kokën kur kalon.”

Muhameti tregon se personat me aftësi të kufizuar vështirësia sa vjen dhe shtohet.

Hysen Muhameti: “Nuk marrim dot shërbim, nuk ankohemi dot diku për të marrë atë që kërkojmë sepse shumë nga ne jetojmë vetëm.”

Politikat sociale, përkundër legjitimitetit për shanse të barabarta ende nuk kane krijuar bazen për personat paraplegjikë, mundësinë që edhe invalidët të lëvizin lirshëm në qytet.

/Ora News.tv/