Raporti përfundimtar i OSBE/ODIHR-it i rrjedhur në media përpara prezantimit zyrtar të datës 5 shtator rithekson ashtu si në raportin paraprak se zgjedhjet më 30 qershor u zhvilluan pa marrë parasysh interesin e elektoratit.


Sipas ODIHR, klima e polarizuar politike, i la votuesit pa zgjedhje kuptimplotë politike. Në këtë situatë, misioni përmend faktin që Presidenti anuloi dekretin për zgjedhje më 30 qershor duke dekretuar 13 tetorin. Por ky dekret i dytë nuk u botua në fletoren zyrtare.

"Ndryshe nga dekreti i 10 qershorit, dekreti i presidentit i datës 27 qershor nuk u publikua në Fletoren Zyrtare edhe pse publikimi i akteve të nxjerra nga presidenti është e detyrueshme me ligj." thuhet në raport.

Më tej vijohet duke u shprehur se pikërisht kjo situate minoi besimin e publikut ne legjitimitetin e zgjedhjeve

Më 10 qershor, Presidenti Meta nxori një dekret anulimin e zgjedhjeve duke përmendur shqetësime për sigurinë publike dhe përgjegjësinë e tij kushtetuese për të mbrojnë pluralizmin. Parlamenti e shpalli të pavlefshëm dekretin dhe filloi një procedurë hetimi për ta hequr. Presidenti nga detyra. Atmosfera e pasigurisë ligjore dhe qëndrueshmërisë midis institucioneve kryesore minuan besimin e publikut në legjitimitetin e zgjedhjeve."

Mosmarreveshjet politike penguan zbatimin e rekomandimeve.

"Kuadri ligjor mund të sigurojë një bazë të shëndoshë për zgjedhjet demokratike, nëse zbatohet në mënyrë të paanshme dhe me vullnet të mirëfilltë politik. Mungesa e marrëveshjes politike që nga zgjedhjet parlamentare të vitit 2017, penguan përparimin në reformën zgjedhore, duke lënë të paadresuara rekomandimet kryesore të ODIHR-it, përfshirë ato që ka të bëjnë me de-politizimin e administratës zgjedhore, transparencen e financimit të fushatës" vijon raporti.


Kritika KQZ

"KQZ ishte qartësisht gjithëpërfshirëse në qasjen e saj për regjistrimin e kandidatëve, gjë që rriti numrin e garuesve. Sidoqoftë, KQZ e interpretoi ligjin në mënyrë të vazhdueshme dhe në një shtrirje të gjerë, duke ulur sigurinë juridike. Në total, 97 kandidatë për kryetarë dhe 544 lista kandidatësh për lokalë këshillat u regjistruan në 61 komuna. Sidoqoftë, votuesit nuk kishin alternativa zgjedhjeve nga partitë kryesore të opozitës që abstenuan.

 Votuesit nuk patën mundësi zgjedhjeje, thuhet në raport, për shkak të abstenimit nga partitë e opozitës.

/Ora News.tv/