Të padukshmit

Në natyrë, kafshët shpesh kamuflohet njësh me mjedisin për t'u mbrojtur ose për të sulmuar. Më të "dobëtat", bëhen të padukshme për syrin e armikut, të tjerë e përdorin kamuflimin për të kapur më kollaj prenë.
Java afrikane në fotografi
18/05/2018 - 09:03
Ja si do të duket Piramida
16/05/2018 - 15:53