"Të jetosh brenda një flluske"

Si do të ishte jeta në flluskë? Një flluskë është një top ajri lundrues ... Nëse jeni në flluskën tuaj të vogël, po jetoni në një fantazi.
Zbardhet Librazhdi
27/02/2018 - 18:45
Tirana më e bukur se kurrë
27/02/2018 - 17:12