Vox Pop, Gjatë një debati është më mirë të tërhiqesh apo të përballesh?

12/06/2018 - 08:44