Shteti përdor makinën e krimit, gjobat i faturohen pronarit që ndodhet në burg

27/06/2018 - 19:46