Shkolla 9 vjeçare në Belsh, pa xhama, ngrohje dhe me lagështirë

19/12/2017 - 20:15