Sigurimi i depozitave është një element i rëndësishëm në zbutjen e krizave financiare.

Guvernatori i Bankës së  Shqipërisë  ka marë pjesë në takimin e Komitetit Rajonal për Evropën të Organizatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave.

Në fjalën e mbajtur në këtë aktivitet Sejko theksoi se  pas krizave të fundit financiare Bankës së Shqipërisë i janë shtuar përgjergjësitë për ndërhyrje në rastet të jashtëzakonshme.

Tashmë  Banka e Shqipërisë  ka të drejtë të përdorë mjetet dhe instrumentet e nevojshme për të ndërhyrë në një bankë në vështirësi pa ndikuar në stabilitetin financiar.


/Ora News.tv/