Pesë qendra parashikohen të ngrihen në Tiranë për të trajtuar psikologjikisht dhe për të rehabilituar të miturit që bien në konflikt me ligjit. Autoritetet e drejtësisë besojnë se izolimi i tyre dhe qëndrimi ne institucionet më të mbyllura nuk është zgjidhje për këtë kategori, ndaj duhet të punohet me shumë për trajtimin psikologjik të tyre.

Auroritetet e drejtësisë po punojnë për të zbatuar projektin e drejtësisë reastauruese, që do të thotë ndërmjetësim dhe rehabilitimi i i viktimës pasi bie ndesh me ligjin.

Drejtësia restauruese gjerësisht në vendet më të zhvilluar ka në fokus të miturit që kryejnë vepra penale, duke u angazhuar në trajtimin e tyre psikiatrik, psikologjik dhe edukimin në vend që të qëndrojë në institucionet e vuajtjes së dënimit.

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj,tha se në bashkëpunim me bashkinë e Tiranës do të ndërtohen 5 qendra që do të trajtojnë rastet e të miturve në konflikt me ligjin dhe në masat për shmangien e tyre pasi i mituri përfundon kohëqëndrimin aty.

Gjonaj: Kodi i drejtësisë penale përt të miturit parashikon realizimin e veprimtarisë rehabilituese nëpërmjet krijimit të një qendre për parandalimin e të miturve dhe të rinjve, e cila ka për qëllim mbikqyrjen dhe mbrojtjen e të miturve pas kryerjes së dënimit sipas përcaktimeve dhe parashikimeve ligjore. Ky institucion është parashikuar të ngrihet brenda datës 1 janar 2019, do të marrë të gjitha masat e nevojshme lidhur me ushtrimin e veprimtarisë rehabilituese për të miturit pasi përfundon periudhën e dënimit.

Kjo qendër do të sigurojë në bashkëpunim dhe me organet e tjera kompetente të gjithë mbështetjen dhe mbikqyrjen e nevojshme për një periudhë 6 mujore nga përfundimi i periudhës së dënimit të të miturve. Marrëveshja që kemi bërë me bashkinë e Tiranës dhe do të fillojë të aplikohet dhe në bashkitë e tjera parashikon vënien në dispozicion të institucionit të shërbimit të provës të një pjesë të ambjenteve në çdo qendër sociale nën administrimin e bashkisë së Tiranës me qëllim zbatimin e programeve dhe detyrave të caktuara për zbatimin e masave të shmangies për të miturit në konflikt me ligjin.

Deputetja e PS-së,  Vasilika Hysi, tha se përpjekjet kanë qenë të vazhdueshme që drejtësia restauruese të jetë një nga 7 shtyllat e refomës në drejtësi.

Hysi: Është shumë e vështirë të kalosh nga mentaliteti i drejtësisë penale tek drejtësia restauruese. Do të doja që kjo drejtësi restauruese të mos i ofrohej atij që ka më shumë para, që ka një avokat shumë më të mirë, por tu ofrohet atyre njerëzve në nevojë që për shkak të rrethanave ekonomiko-sociale të mjedistit mund të gabojnë në jetë dhe që për ta burgosja nuk duhet të ekzistojë. Në dyert e burgjeve të kemi funksionarët e lartë, njerëzit e korruptuar, njerëzit e lidhur me botën e krimit, drogën etj.

Ndërmjetësimi gjithashtu është një nga format, gjykuar nga profesionistët si efikase, për të punuar më shumë në edukimin dhe rehabilitimin e të miturve.

/Ora News.tv/