Bizneset dhe qytetarët kanë pritshëmri negative për ecurinë ekonomike.Sipas Bankës së Shqipërisë treguesi i ndjesisë ekonomike për tremujorin e katërt të 2017 ra me 3.9 pikë e ndikuar nga rënia e besimit në ndërtim, tregti dhe industri.

Bie në nivelin më të ulët histori besimi për ecurinë ekonomike në vend.Raporti i Bankës së Shqiperisë në treguesin e ndjesisë ekonomike bën me dije se besimi në tremujorin e 4 të 2017 ka rënë me 3.9 pikë.

Sektorët që kanë pritshëmri negative për të ardhmen janë industria tregtia dhe ndërtimi.

Sipas Bankës së Shqipërisë, pesimizmi në sektorin e industrisë shpjegohet me uljen e kontratave porositëse nga eksportet dhe pritjet për ecurinë e punësimit në tremujorin e ardhshëm.

Pas rritjes për tre tremujorë radhazi, treguesi i besimit në sektorin e ndërtimit ra me 12.4 pikë përqindje e ndikuar nga performanca e aktivitetit ndërtues dhe kontrata porositëse.

Ndërkohë që Treguesi i besimit në sektorin e tregtisë  ra nën mesataren historike të tij.

Niveli më i ulët i treguesit u ndikua kryesisht nga rënia e balancës së ecurisë së biznesit  dhe pritjet  për ecurinë e punësimit në tremujorin e ardhshëm.

Sipas Bankës së Shqipërisë  edhe pritshmëritë e qytetarëve për të ardhmen janë negative.

Sipas raportit, qytetarët presin që situata e përgjithshme ekonomike të jete negative duke pritur  një përkeqësim të situatës së  të ardhurave dhe shpenzimeve .

I vetmi që ka pritshmëri pozitive  ekonomike dhe financiare ka vetëm sektori i shërbimeve, duke e lidhur këtë ngushtë me punësimin dhe pritjen për konkratat në këtë sektor.

/Ora News.tv/